גודל מעלת אמירת פרשת המן

מקורות מגדולי הצדיקים על גודל מעלת וחשיבות אמירת פרשת המן כסגולה לפרנסה, ולבטוח בבורא עולם שיזמין לנו כל צרכינו